Skånevik

  • Fottur
  • Ski
  • Sykkel

I Skånevik - Sunnhordland si perle, finn du fuglereservatet Skåno, badeplassen Peparen og bøkeskogen på Milja. Dei mange godt bevarte gamle trehusa pregar Skånevik sentrum, fleire av dei er historsk viktige. Ein spasertur gjennom sentrum og langs den flotte strandpromenaden, er å anbefala. I sentrum finn du fleire butikkar og bakeri. Kvart år blir det arrangert Torgdagar og Bluesfestival i Skånevik.I Skånevik - Sunnhordland si perle, finn du fuglereservatet Skåno, badeplassen Peparen og bøkeskogen på Milja. Dei mange godt bevarte gamle trehusa pregar Skånevik sentrum, fleire av dei er historsk viktige. Ein spasertur gjennom sentrum og langs den flotte strandpromenaden, er å anbefala. I sentrum finn du fleire butikkar og bakeri. Kvart år blir det arrangert Torgdagar og Bluesfestival i Skånevik.