Natur & kultur i Etne. Bilde: Rullestad.Nature & culture in Etne. Image: Rullestad
Skitur til Lysenut, frå Skarstøl, Skiing, headed for Lysenut from Skarstøl
Sjå liste over viktige attraksjonar i Etne. Bilde: Kyrping. See list of main attractions in Etne. Image: Kyrping.
Kyr på sommarbeite, Rus Grazing cows, at Rus
Skitur frå Skarstøl, ved Bergsstøl. Skiing, from Skarstøl. Here at Bergsstøl. (kart - map)
Solnedgang på Strype, Strype at sunset

Etne Tur: Natur og kultur i Etne.
Tur i Etne og Etnefjella, attraksjonar, arrangement, friluftsområde, kart og nyttig informasjon.

Lars Arnvid Steine

Sosiolog, skribent og fotograf.

Login

Ver vennlig å bruk tildelt passord for å logga inn.

×